Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fri rettshjelp

Norske borgere kan ved spesielle forhold få bistand fra en utenriksstasjon til å videreformidle søknad om fri rettshjelp.

Dersom det i det aktuelle landet ikke finnes rettshjelpsordninger til juridisk bistand, kan en ubemidlet norsk borger på visse betingelser søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om fri rettshjelp (økonomisk hjelp til advokatbistand). Utenriksstasjonen kan bistå med å videreformidle slike søknader.

Rettshjelpen kan omfatte dekning av utgifter til juridisk bistand i det aktuelle landet og øvrige utgifter knyttet til en eventuell rettsprosess. I enkelte saker kan også bistand fra norsk advokat dekkes. Fri rettshjelp ytes normalt bare innenfor visse inntekts- og formuesgrenser.

Les mer om fri rettshjelp hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.