Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nødlidenhetslån

Lån av penger ved oppståtte personlige kriser

Norske utenriksstasjoner dekker ikke utgifter for nordmenn i utlandet.

Norske utenriksstasjoner dekker ikke utgifter for nordmenn i utlandet. Reisende er selv ansvarlig for å ha en dekkende reiseforsikring og tilstrekkelig med midler for å dekke uforutsette utgifter. I helt spesielle tilfeller kan det søkes om nødlidenhetslån ved en norsk utenriksstasjon. Kriteriene for innvilgelse og vurderingen av nødlidenhetslån praktiseres strengt.

Forutsetningen for nødlidenhetslån er at man er i en nødsituasjon. Først når alle andre muligheter er forsøkt, kan det være aktuelt å vurdere en søknad. Lånet skal primært dekke hjemreise til Norge ved første anledning. Nødlidenhetslån innvilges ikke for å finansiere fortsatt reise eller annet opphold i utlandet. Kriteriene er videre at du er norsk statsborger*, har fast bostedsadresse i Norge og hever lønn, pensjon eller trygd i Norge. Lånesøknaden er fastsatt i eget skjema. Søker må samtykke til at tilbakebetaling av lån kan skje ved trekk i løpende inntekt. Nødlidenhetslån som ikke tilbakebetales ved hjemkomst, kreves inn av statens innkrevingssentral.

*Utenlandske borgere med fast bostedsadresse og med lovlig fast opphold i Norge kan innvilges nødlidenhetslån dersom de innfrir betingelsene beskrevet over. 

Til toppen