Pass og tap av pass

Ta med pass på alle utenlandsreiser - også innenfor Schengen-området.

Pass
Pass er det eneste gyldige norske ID-dokumentet i utlandet.

Pass på reisen
Det anbefales at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking.

Utstedelse av pass i utlandet
Dersom du blir frastjålet  passet ditt når du befinner deg i utlandet, bør du umiddelbart melde dette til lokal politimyndighet. Husk å få en kopi av anmeldelsen eller en kvittering fra politiet. Utenriksstasjonen og ditt forsikringsselskap vil trenge politianmeldelsen.

Henvend deg til nærmeste norske ambassade eller konsulat for å søke om pass. Dersom akutte forhold tilsier at det ikke er mulig å vente på utstedelse av ordinært pass, kan du søke om nødpass. Et nødpass er et tidsbegrenset reisedokument og det er ikke samme sikkerhet for at et nødpass anerkjennes av utenlandske myndigheter på samme vilkår som et ordinært pass. Et nødpass er først og fremst beregnet på å gjøre det mulig å reise hjem.

Til toppen