Sykdom og ulykker

Norske borgere på reise i utlandet må selv sørge for ha gyldig reiseforsikring og tilstrekkelig midler til å dekke uforutsette hendelser.

Norske borgere på reise i utlandet må selv sørge for ha gyldig reiseforsikring og tilstrekkelig midler til å dekke uforutsette hendelser.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, kan det være behov for hjelp fra en utenriksstasjon. Før en utenriksstasjon kontaktes i slike saker, bør du ha søkt hjelp hos forsikringsselskap eller turoperatør. I nødsituasjoner kan en utenriksstasjon gi informasjon om lokale helsetilbud og bistå med å komme i kontakt med forsikringsselskap eller familie og pårørende i Norge. Norske myndigheter dekker ikke kostnader ved medisinsk behandling eller hjemtransport.*

*Egne bestemmelser kan gjelde for reiser innenfor EØS-området og for personer med utvidet medlemskap i folketrygden under opphold i utlandet. For nærmere informasjon, ta kontakt med Helfo

Til toppen