Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Voldsoffererstatning

Norske borgere som utsettes for grov vold i utlandet kan søke om voldsoffererstatning i Norge.

Norske borgere som utsettes for grov vold i utlandet kan søke om voldsoffererstatning i Norge.

Utgangspunktet er at voldsoffererstatning kun ytes når skaden har funnet sted i Norge eller på norsk territorium. Blir man offer for en straffbar handling i utlandet, er hovedregelen at den skadelidte må søke om voldsoffererstatning i det landet hvor skaden fant sted.

Kontoret for voldsoffererstatning kan gjøre unntak fra denne regelen dersom den skadelidte, eller den etterlatte, hadde bopel i Norge på skadetidspunktet, og særlige grunner tilsier det. Særlige grunner kan være at det aktuelle landet ikke har en egen voldsoffererstatningsordning, eller at skadelidte blir stilt vesentlig dårligere enn etter den norske ordningen.

Les mer om voldsoffererstatning på Kontoret for voldsoffererstatning.