Reiseregistrering - frivillig registrering ved utenlandsopphold

Utenriksdepartementet anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg på reiseregistrering.no.

www.reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, sms eller telefon.

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å holde seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen i landet. Du kan lese mer om reiseinformasjon under hvert enkelt land.

Slik gjør du endringer i reiseregistrering.no

Endre datoer for reisen:
Ønsker du å endre utreisedato eller hjemreisedato for din registrerte reise, må du logge inn på reiseregistrering.no med mobilnummeret eller e-posten som ble benyttet ved registrering. Når du har logget på, velger du den registrerte reisen du ønsker å gjøre endringer på. Etter endringen er gjort velger du knappen send inn for å lagre endringene.

Avslutte en reise:
Hvis du ønsker å slette eller avslutte din registrerte reise, må du logge inn på reiseregistrering.no med mobilnummeret eller e-posten som ble benyttet ved registrering. Når du har logget på, velger du den registrerte reisen du ønsker å avslutte. Velg slett reise. Når endringen er gjort velger du knappen send inn for å lagre endringer.

Avregistrere eller slette dine data fra reiseregistrering.no:
Reiseregistrering.no har ingen personlige brukerkontoer, og all informasjon som lagres om de reisende slettes etter 30 dager fra siste hjemreisedato.

Ønsker du å fjerne alle registrerte reiser og slette dine data, må du logge inn på reiseregistrering.no med mobilnummeret eller e-posten som ble benyttet ved registrering. Når du har logget på, velger du knappen slett mine data og reiser. Nettsiden vil be om en bekreftelse på ditt valg. Når bekreftet vil du bli logget ut av tjenesten og alle dine data vil være slettet.

Om opplysningene

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven. Du har selv tilgang og innsyn i dataene du har registrert. For å registrere deg må du ha tilgang på e-post eller sms. Løsningen er selvadministrert og du kan når som helst endre eller oppdatere opplysninger knyttet til din profil. For å endre eller slette opplysninger må du benytte e-postadressen eller telefonnummeret du brukte da du først registrerte deg.

Alle opplysninger blir slettet innen 30 dager etter reisens slutt. Du må samtykke til at personopplysninger kan behandles i Utenrikstjenesten som beskrevet over.