Informasjon om utenlandsreiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 25. mai 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no. Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering.no.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021.

Følgende land og områder er unntatt fra UDs globale reiseråd: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Dette er ikke en oppfordring til å reise. Dersom smittenivået øker over et visst nivå, vil landet igjen kunne bli inkludert i UDs reiseråd. Dersom du returnerer til Norge fra et land med høy smittespredning, må du gå i karantene ved hjemkomst, selv om det ikke var reiseråd for landet da du dro dit.

Andorra, Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og områder i Danmark og Finland. Se Folkehelseinstituttets oversikt.

Reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land gjelder til 25. mai, og det kan bli forlenget. Det er for tidlig nå å si noe om hvordan smittesituasjonen vil være til sommeren. Vi ønsker ikke å fraråde reiser lengre enn nødvendig, men vi er dessverre langt unna en normalsituasjon både i Norge og internasjonalt. Utenriksdepartementet vil komme tilbake med mer informasjon om reiserådet før 15. mai. Smittetall, sykdomsbyrde og vaksinedekning i Norge og utlandet vil avgjøre hvor lenge vi skal ha det globale reiserådet.

UD opprettet 14. mars 2020 et reiseråd som frarådet reiser som ikke var strengt nødvendige til alle land.

Fra 15. juni har det vært gjort unntak for land og områder i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Fra 15. juli har det vært gjort unntak for land i EØS/Schengen som har en tilfredsstillende smittesituasjon, basert på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Reiserådet har vært forlenget flere ganger og gjelder for øyeblikket til 15. mai 2021.

Dersom du drar til et rødt land eller en rød region, må du i karantene ved retur til Norge. Dette gjelder uavhengig av om landet eller regionen selv tillater innreise og fri ferdsel innad i landet for nordmenn.

Land omtales nå kun som gule og røde land. Land som før ble omtalt som grønne blir nå gule. Det ligger en påminnelse i dette om at alle land er utsatt for høyt smittepress og at land kan endre status til rødt på kort varsel. Dette får ingen konsekvenser for UDs reiseråd. UD vil kun utstede reiseråd for røde land. Samtidig vil UD gi informasjon om situasjonen i ulike land gjennom sine reiseinformasjonssider.

UDI vil ha nærmere informasjon om dette.

Den enkelte må følge med på endringer i restriksjoner for reise og opphold i det landet de skal studere, jobbe eller reise til. Det er ulike bestemmelser i forskjellige land, og bestemmelsene blir også endret, ofte på kort varsel. Det er også viktig å skaffe seg informasjon direkte fra landet det gjelder. For mer informasjon om studier i utlandet, se her:  Korona og norske utenlandsstudenter

Det er ikke lenger et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i de områdene i Norden som tilfredsstiller FHIs kriterier.

Nordmenn på reise må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder lokalt og forholde seg til dem.

Utenriksdepartementet kan ikke si når det globale reiserådet for land utenfor Europa vil bli endret. Utenriksdepartementet ønsker ikke å ha reiseråd lenger enn nødvendig. Generelt er reiseråd uttrykk for UDs helhetlige vurdering av sikkerhetssituasjonen i et land. Under koronapandemien vurderer vi spesielt reiseråd fortløpende ut fra smittesituasjonen, reiserestriksjoner og graden av gjensidig åpning.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. UD kan heller ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

Dersom smittesituasjonen forverres så mye at landet igjen ikke tilfredsstiller Folkehelseinstituttets kriterier, må du i karantene ved hjemkomst. Se mer informasjon på Folkehelseinstituttets sider: Innreisekarantene ved ankomst Norge

UDs reiseråd er kun et råd, ikke et forbud. Det å reise i strid med UDs reiseråd kan imidlertid få konsekvenser for din reiseforsikring. Du bør også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer.

Oppdatert informasjon om spørsmål angående innreise og karantene finner du på disse sidene: Regjeringen.no, Folkehelseinstituttet, Helsenorge.no og UDI.

 

Informasjon fra norske helsemyndigheter finnes på helsenorge.no. På Folkehelseinstituttets (FHI) nettside finner du også smittevernråd for ferier og reiser.

Vi oppfordrer alle norske borgere om å registrere sin reise på reiseregistrering.no. På denne måten kan UD nå deg med viktig informasjon. 

Reiserådet er et råd, ikke et forbud. Den enkelte må selv vurdere hvorvidt en reise skal gjennomføres. Dette gjelder også utenlandsstudenter. Utenlandsstudenter bør kontakte sitt forsikringsselskap for informasjon om forsikringsvilkår.

Som reisende bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. 

Som bosatt i utlandet bør du holde deg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Du bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere deg på reiseregistrering.no.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Alle spørsmål om forsikring må rettes til ditt reiseforsikringsselskap.

Mange utenriksstasjoner har redusert bemanning som følge av smitteverntiltak. De har derfor midlertidig begrenset publikumsmottak. Noen spørsmål krever personlig oppmøte, som for eksempel utstedelse av pass. Dette er dessverre ikke mulig når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak. Så snart det er mulig å åpne det ordinære publikumsmottaket vil ambassaden informere om det på sine nettsider.

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå. Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert.

Endringer i reiserådet vil også bli gjort kjent på UDs reiseinformasjonssider, i media og på sosiale medier.

Reiseinformasjon om spesifikke land finner du på UDs reiseinformasjonssider.

Alle land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å hindre koronasmitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke andre lands smittevernstiltak.

Før innføringen av reiserådet som gjelder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, hadde UD en rekke reiseråd som var basert på sikkerhetsmessige vurderinger. Disse reiserådene gjelder fortsatt. For mange av disse landene er reiserådet strengere enn reiserådet som ble innført i sammenheng med koronapandemien.

Nei, europeiske oversjøiske områder utenfor Europa er ikke unntatt fra reiserådet.