Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.

Utenriksdepartementet vil understreke til alle norske borgere i utlandet at det er svært viktig å følge med på informasjon og råd fra lokale myndigheter og på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning. Vi gjør igjen oppmerksom på at endringer kan skje svært raskt, og at land raskt og på kort varsel innfører tiltak som reiserestriksjoner, tvungen karantene, stenging av grenser og andre tiltak.

***

Oppfordring til alle på reise i utlandet: Husk å registrere din reise på reiseregistrering.no. Oppdater oppholdssted og planlagt hjemreisedato underveis. Slett reisen når du er kommet hjem. 

Viktig informasjon til publikum:

Se UDs reiseinformasjon og de ulike lands myndigheter for oppdatert informasjon om alle land.

Informasjon om innreise, opphold, visum til Norge for utlendinger, inkludert EU/EØS-borgere, finnes på nettsidene til UDI.

Hva er Utenriksdepartementets reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder inntil videre.

Helsedirektøren oppfordret 12. mars alle til å unngå fritidsreiser innenlands og utenlands. Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. 

Hva er et reiseråd?

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når vi vurderer at det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken til reiseråd har til nå vanligvis vært krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret helhetsvurdering av hvordan den aktuelle situasjonen påvirker sikkerheten til reisende norske borgere.

Vil UD nå forby utenlandsreiser?

Nei, reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. Reiseråd er kun råd. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Med friheten til å reise følger også at den enkelte selv må ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. 

Hva med land der UD allerede har et annet reiseråd, hvilket reiseråd gjelder der? 

I land og regioner der UD allerede fraråder reiser, gjelder det eksisterende reiserådet. Dette gjelder land og regioner der vi har enda sterkere reiseråd og fraråder alle reiser eller opphold, som for eksempel til Afghanistan, Syria, deler av Somalia, deler av Pakistan og deler av Den demokratiske republikken Kongo.  

Oversikt over UDs reiseråd utstedt før 14.03.2020.

Hva betyr det at reiserådet gjelder «inntil videre»?

Utenriksdepartementets reiseråd har vanligvis ikke sluttdato. Vi kan dessverre ikke si noe nå om når situasjonen normaliserer seg. Men vi vurderer løpende sikkerhetssituasjonen for reisende nordmenn, og så snart vi har en helhetsvurdering av at den er god nok til at reiserådet kan oppheves, vil vi heve reiserådet.

Hvordan får jeg vite at reiserådet er opphevet?

Vi vil gjøre dette kjent på www.regjeringen.no, UDs reiseinformasjon, i sosiale medier og i media. 

Kan jeg planlegge for å dra på sommerferie?

I dag vet vi ikke når reiserådet kan heves. UD gjør løpende en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen for reisende nordmenn og vil varsle om når denne endres.

Hva skjer hvis jeg drar likevel?

Norske borgere som reiser utenlands nå til tross for dette reiserådet kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge. Det gjelder i alle situasjoner der vi har reiseråd av denne typen.

Jeg har allerede bestilt reise til utlandet. Bør jeg avbestille reisen min?

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes til forsikrings- eller reiseselskapet.

Vil norske myndigheter hjelpe nordmenn hjem?

Det er vanskelig for mange norske borgere å komme seg hjem. Grenser og luftrom stenges, innenriksreiser forbys og unntakstilstand og andre restriksjoner innføres i stadig flere land.

De som fortsatt har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, bør gjøre det nå.

Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider Utenriksdepartementet tett med flyselskaper og reiseoperatører for å bistå norske borgere på reise i utlandet med å komme trygt hjem. Tidsrommet for denne ordningen er nå forlenget til 1. mai. Dette vil likevel være avhengig av at luftrom er åpne og flyplasser er åpne.

For å få informasjon om akkurat det landet du er i, er det viktig at du registrerer deg på www.reiseregistrering.no.

Betyr dette at dere nå evakuerer nordmenn i utlandet?

Nei, samarbeidet mellom norske myndigheter og flyselskapene er ikke en evakuering.

De reisende må selv betale for hjemreisen. Samtidig påtar den norske stat seg å dekke dokumenterbare merkostnader som flyselskapene og reiseoperatører får når de opprettholder enkelte avganger som de ellers ville innstilt, eller ved å opprette ekstraordinære, strengt nødvendige flygninger for å fly hjem nordmenn på reise i perioden 18. mars – 1. mai 2020.

Samferdselsdepartementet administrerer kompensasjonsordningen. I tillegg bistår Utenriksdepartementet flyselskapene med å innhente landingstillatelser etter hvert som stadig flere land innfører restriksjoner i flytrafikken og nye karantenebestemmelser.

Dette er ikke bare en utfordring for Norge. Veldig mange land jobber nå samtidig med å få sine borgere hjem. Vi samarbeider med nordiske land og med EU for å finne løsninger der de er mulig. Dette er et arbeid som vil ta tid. Ikke alle vil kunne komme hjem til Norge med det første. Nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i en periode fremover.

Jeg er på reise. Bør jeg reise hjem?

Ja, i den grad det er mulig oppfordrer Utenriksdepartementet norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem. Likevel vil ikke alle kunne komme hjem til Norge med det første. Nordmenn på reise må derfor også forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i en periode fremover.

Kan dere hjelpe alle hjem? Hvis nei, hvorfor ikke?  

Nei, norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å bidra til at alle norske borgere på reise kan returnere til Norge i nærmeste framtid. Stengte grenser, stenging av luftrom, strenge karanteneregler, portforbud og unntakstilstand, begrensninger i transporten innenlands og andre restriksjoner innføres i stadig flere land. Dette gjør det vanskelig for flyselskaper og turoperatører å bistå med hjemreise for alle sine kunder. Endringer skjer raskt. Norge har ikke mulighet til å påvirke andre lands smitteverntiltak. Vi har selv innført strenge smitteverntiltak som utenlandske borgere og andre land må respektere.

Norske myndigheter kan gi råd og reiseinformasjon. Vi jobber systematisk med å håndtere de mest utfordrende sakene. Vi samarbeider tett med flyselskapene og ambassadene våre. Arbeidet vil ta tid. 

Vi samarbeider med flere andre lands myndigheter for at flytrafikk kan opprettholdes, og for å sikre landingstillatelse og transitt for flyselskapene. Men vi må forholde oss til at smittevernhensyn legger stadig sterkere restriksjoner på inn- og utreise i mange land. Det begrenser sterkt hvilke flygninger som kan gjennomføres og fra hvor.

Det er derfor viktig at de som ikke kommer seg hjem til Norge, tar kontakt med sitt reiseforsikringsselskap.  I denne situasjonen er det svært viktig at reisende følger med på informasjon fra norske myndigheter, og på informasjon og råd fra lokale myndigheter.

Husk å registrere din reise på reiseregistrering.no. Oppdater oppholdssted og planlagt hjemreisedato underveis. Slett reisen når du er kommet hjem. 

Hvordan melder jeg fra at jeg har kommet hjem?

Utenriksdepartementet takker for at du har brukt Reiseregistrering.no for å dele informasjon om din reise med oss. Vi har nå behov for å få avklart hvem som fortsatt er på reise. Hvis du har avsluttet reisen, ber vi deg logge inn på www.reiseregistrering.no for å slette din reise. Hvis du fortsatt er på reise, ber vi deg kontinuerlig oppdatere oppholdssted og planlagt hjemreisedato. Hvis du fortsatt er på reise, ber vi deg kontinuerlig oppdatere oppholdssted og planlagt utreise på www.reiseregistrering.no.

Hvordan bestiller jeg billett og hvem betaler?

De som fortsatt har anledning til å benytte seg av kommersielle ruter, bør gjøre det nå, og booke billett på vanlig måte på flyselskapenes nettsider.

Informasjon om flyvninger vil være tilgjengelig på flyselskapenes og reiseoperatørenes nettsider. Norske borgere som har registrert seg på www.reiseregistrering.no vil bli informert dersom det planlegges ekstraordinære flyvninger fra landet de oppholder seg i. Følg med løpende på flyselskapers og reiseoperatørers nettsider. Informasjon om ekstraordinære flyvninger vil være tilgjengelig her.

Hvorfor settes det inn ekstra fly fra noen destinasjoner, for eksempel fra Spania, Marokko og Italia, men ikke fra andre?

Vi er i dialog med flyselskapene for å vurdere behov og hva som er praktisk mulig. Vi oppfordrer norske borgere på reise i utlandet til å følge med på reisemuligheter som legges ut på flyselskapenes og reiseoperatørenes hjemmesider og bestille billett så snart de har mulighet til det.

Hvorfor er det ulik informasjon om reisemuligheter fra nordiske land når dere samarbeider om å organisere flyvninger? 

Vi deler informasjon om kommersielle flyvninger så snart de bekreftes. Reisende må selv kjøpe billetter hos flyselskapet og organisere sin reise hjem til Norge. Denne informasjonen sendes til de som er registrert på www.reiseregistrering.no og ambassadene deler den i sosiale medier.

Når et land, inkludert Norge, setter opp ekstraordinære flyvninger, så tilbys billettene først til egne borgere. Deretter får borgere fra andre land tilbud om billetter. Vi samarbeider tett med de nordiske landene og andre land i Europa om slike flyvninger.

Vi melder inn våre behov for plasser på flyvninger som settes opp av andre land, men vi kan ikke tilby disse flyvningene til nordmenn før vi får bekreftet at det er plass til dem på flyvningen. Derfor vil det kunne gå litt tid før informasjon om tilgjengelighet kan deles. Vi prioriterer personer som er syke, reisende med spesielle behov og mindreårige.

Hva betyr det at Norge samarbeider med EU for å få sine borgere hjem?

Norge deltar i EUs ordning for sivil beredskap gjennom EØS-avtalen . Her deler landene som deltar i denne samordningsmekanismen, inkludert Norge, informasjon om flyvninger der andre lands borgere kan få plass. Koordinering av tilgjengelige plasser skjer mellom ambassadene i landet flygningene settes opp fra. Nordmenn har til nå fått plass på ekstraordinære flyvninger fra for eksempel Guatemala, Nepal, Peru, Costa Rica, Colombia og Gambia. Både Utenriksdepartementet og ambassadene følger disse mulighetene løpende.  

Jeg oppholder meg i utlandet, hvilke rettigheter har jeg til helsehjelp?

Alle bør ha en gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet, gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon til studenter, pensjonister, arbeidstakere og utsendte arbeidstakere m.v., i og utenfor EØS og Sveits, se Bo i utlandet.

For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort som alle medlemmer i folketrygden kan få og som i utgangspunktet varer i tre år.  Dette gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. I tillegg til helsekortet bør man ha en gyldig reiseforsikring.

Også utflyttede pensjonister kan i en viss utstrekning få europeisk helsetrygdkort, men må levere en blankett til helsemyndighetene i oppholdslandet.

Jeg er norsk statsborger eller har fast opphold i Norge. Kommer jeg inn i landet når grensene er stengt? 

Ja, men du må i 14 dagers karantene. 16. mars ble grensa stengt for utenlandske borgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist med hjemmel i smittevernloven. Det vil gis unntak for personer med gyldig oppholdstillatelse.

Norske flyplasser stenger ikke. Innenriksflyvninger fortsetter. Dersom man ikke lander på sin endelige destinasjon i Norge, vil det aksepteres videre flygning til endelig destinasjon for karantene der. Offshore helikoptertrafikk går som normalt og alt av frakt tillates avviklet som normalt.

Se informasjon om minimumsnivå for flytilbudet i Norge.

Informasjon om opphold, innreise, visum for EU/EØS-borgere og for borgere av land utenfor EU/EØS finnes på UDIs nettsider.

Kan EØS-borgere, inkludert nordiske borgere, reise gjennom Norge for å komme seg hjem?

Ja, det kan de. Dette gjelder all transport, men det må ses i sammenheng med reglene om karantene.

Jeg skal reise med fly til Norge. Vil jeg kunne mellomlande i et annet land på vei hjem?

Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt reise-, fly- og/eller forsikringsselskap for informasjon om hjemreisen. De vil kunne gi informasjon om hvilke regler som gjelder for transitt i det enkelte land. Situasjonen endrer seg raskt. Følg derfor med på flyplassene og flyselskapene sine hjemmesider for reiseoppdateringer. Det er viktig at du kjøper billett helt hjem til Norge.

Se informasjon på nettsidene til den internasjonale luftfartsorganisasjonen Iata.

Hva hvis jeg er i et land uten norsk ambassade og trenger hjelp?

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå, men dette er ofte mer utfordrende i land der vi ikke har egen ambassade. De nordiske landene samarbeider tett for å kunne gi støtte til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du befinner deg i et land der Norge ikke er representert. Denne type nordisk samarbeid er vanlig. Det er viktig at du selv undersøker med flyselskapene hvilke hjemreisemuligheter som finnes fra landet du befinner deg i og registrerer deg på www.reiseregistrering.no.

Hva er UDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer i utlandet? Skal de reise hjem?

Les Kunnskapsdepartementets anbefalinger til studenter i utlandet.

UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, mens utvekslingsstudenter ofte er på kortere opphold. Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer. 

Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Spørsmål de bør stille seg er: 

Hvordan er utbredelsen av smitte? Er de selv i risikogruppe? Er de unge og har behov for støtte fra familie? Hvordan er helsesystemet lokalt? Vil de kunne oppholde seg innendørs over tid hvis samfunnet lukkes ned? Har de lokalt nettverk? Er det restriksjoner eller problemer med utreise allerede som påvirker muligheten til å reise hjem?  

Må jeg i karantene?

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, og 17. mars trådte det i kraft karanteneplikt for alle som ankommer Norge. I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. 

Kan nordmenn på vei hjem reise gjennom nordiske land?

Ja. De nordiske landene er enige om at nordiske borgere skal få transitt gjennom nordiske land for å kunne reise hjem til sine respektive hjemland.

Kan jeg ta med meg kjæledyret mitt hjem?

Det er Mattilsynet som forvalter veterinærbestemmelsene for levende dyr. Skal du reise med kjæledyr til eller fra Norge, bør du i forkant av reisen kontakte Mattilsynet og undersøke hvilke regler som gjelder. Les mer om veterinærbestemmelsene på Mattilsynets nettsider. Se også Reise med dyr.

Har norske myndigheter en oversikt over reiserestriksjoner i andre land?

Oversikten over andre lands reiserestriksjoner endrer seg daglig. Situasjonen er uforutsigbar. Land med utbrudd av koronaviruset innfører nå reiserestriksjoner og andre tiltak som også rammer norske borgere, for eksempel stenging av grenser, restriksjoner på innenlandsreiser, portforbud og tvungen karantene. Mange flyavganger blir kansellert, også uten at UD blir forhåndsinformert.

UD publiserer reiseinformasjon for alle land på regjeringen.no. Situasjonen endrer seg fort og det er derfor viktig at de reisende selv undersøker nøye informasjon fra lokale myndigheter og flyplasser, fra flyselskaper og reiseselskaper.

Jeg ønsker å kjøre egen bil hjem fra Spania. Lar det seg gjøre?

Det skal være mulig å kjøre egen bil fra Spania til Norge, via Frankrike, Tyskland, Danmark og Sverige. EU har gitt pålegg om at grensene skal holdes åpne for transitt. Imidlertid kan det se ut til at ulike land praktiserer transittregler ulikt. Noen land ber om at man fremviser en bostedsattest i tillegg til pass. Dersom det oppstår problemer med manglende bostedsattest, vil nærmeste ambassade kunne bistå med å utstede en bekreftelse fra Folkeregisteret.

Kan norske myndigheter hente nordmenn ut av karantene i utlandet eller gi assistanse til nordmenn som sitter i karantene eller har portforbud i utlandet? 

Mange land har på kort varsel innført reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende. UD har svært begrensede muligheter til å gi assistanse til norske borgere som settes i karantene i utlandet. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke eller påklage andre lands smitteverntiltak. Norge har selv innført strenge smitteverntiltak som utenlandske borgere og andre land må akseptere. 

Hva betyr korttidsopphold i utlandet, og hvorfor oppfordres ikke nordmenn som er fastboende i utlandet til å reise hjem?

Med korttidsopphold menes norske borgere som er registrert som fast bosatt i Norge og er på midlertidig reise i utlandet.

Fastboende har en tettere tilknytning til landet de er bosatt i, og bør følge råd og veiledning fra lokale myndigheter. 

Hva er deres beste råd til nordmenn på reise i utlandet? 

Reisende bør følge med på informasjon og oppdateringer om koronaviruset. Videre oppfordres norske borgere til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i det landet man oppholder seg i. I tillegg bør nordmenn registrere seg på reiseregistrering.no, slik at vi kan nå deg med oppdateringer og informasjon, og alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. Følg også løpende med på hvilke flyavganger flyselskapene kan tilby.

Hva er deres beste råd til nordmenn som er fast bosatt i utlandet? 

Norske borgere bosatt i utlandet bør holde seg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. De bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere seg på reiseregistrering.no. Følg også løpende med på hvilke flyavganger flyselskapene og reiseoperatørene kan tilby.

Kan man få penger igjen på forsikringen ved avlyst reise? 

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes direkte  til forsikrings- eller reiseselskapet. 

Hva gjør jeg dersom oppholdet varer lenger enn tidsrommet reiseforsikringen min dekker?

Dersom det ikke er mulig for deg å reise hjem innen datoen når reiseforsikringen utløper, må du kontakte ditt reiseforsikringsselskap. 

Jeg forsøker å nå Utenriksdepartementet for å få bistand, hvorfor får jeg ikke hjelp umiddelbart?

Dette er en utfordrende situasjon for mange nordmenn på reise. Utenriksdepartementets operative senter har meget stor pågang fra publikum og tar imot mange hundre henvendelser i døgnet. Mange av våre utestasjoner har også meget stor pågang, samtidig som mange stasjoner har begrenset kapasitet som følge av situasjonen. Vi har satt inn ekstra ressurser i Utenriksdepartementet og jobber skift døgnet rundt for å bistå på telefon og e-post. Mange av spørsmålene du har, vil du forhåpentligvis finne svar på i denne artikkelen.

Noen av de som kontakter oss er pårørende i Norge. Vi oppfordrer derfor de som er på reise i utlandet om å holde kontakt med sine nærmeste hjemme.

Generell informasjon til reisende

  • Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye. Nordmenn i utlandet som har behov for akutt eller særskilt assistanse kan kontakte nærmeste ambassade eller UDs publikumstelefon +47 23 95 23 95 og e-post: [email protected]
  • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.
  • Reisende bes følge med på informasjon og oppdateringer som fremkommer i media, og oppfordres også til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i landet man reiser til.
  • Situasjonen kan endre seg raskt. Infrastruktur som buss, tog og flytrafikk kan bli rammet. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende.
  • Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påklage eller påvirke andre lands tiltak som iverksettes overfor reisende.
  • I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for helseråd.
  • Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 (kun fra Norge).

Informasjon til reisende i spesifikke land

For oppdatert informasjon om alle land se UDs reiseinformasjon og de ulike lands myndigheter.

UD oppfordrer alle reisende i utlandet om å registrere seg på Reiseregistrering.no slik at de kan motta sms og e-post med informasjon og oppdateringer om det landet du befinner deg i.

Husk å oppdatere oppholdssted og planlagt hjemreisedato så lenge du er på reise. Vi ber også om at reisende som har kommet hjem til Norge sletter sin reise.

***

Utenriksdepartementet vil igjen understreke overfor alle norske borgere i utlandet at det er svært viktig å følge med på informasjon og råd fra lokale myndigheter og på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning. Vi gjør igjen oppmerksom på at endringer kan skje svært raskt, og at land raskt og på kort varsel innfører tiltak som reiserestriksjoner, tvungen karantene, stenging av grenserog andre tiltak.

Til toppen