Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for Danmark fra og med 15. juni. Mer informasjon om mulige unntak for andre nordiske og nærliggende land følger i aktuelle spørsmål og svar nedenfor. Her finner du også informasjon til nordmenn på reise i utlandet.

Ved behov for akutt eller særskilt assistanse: Kontakt nærmeste ambassade eller UDs operative senter på +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected]. Alle på reise i utlandet bør registrere og oppdatere sin reise på reiseregistrering.no.

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Fra og med 15. juni vil Danmark bli unntatt fra reiserådet.

Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om ti dagers karantene ved ankomst til Norge etter besøk i Danmark. Det vil gjelde både nordmenn som har besøkt Danmark og dansker som skal på ferie i Norge. Nordmenn som reiser til Danmark må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i Danmark og forholde seg til dem. 

Innen 15. juni vil vi vurdere om det kan gjøres unntak også for de andre nordiske landene. Nordiske folkehelsemyndigheter jobber for å finne ut hvordan dette gjøres.

Ja. Det er vilkår fra Danmark at de som reiser dit på ferie skal ha reservert minst seks overnattinger i et område som ikke er tett befolket. Det vil også være restriksjoner på reiser til København. Norge stiller ingen tilsvarende vilkår for reisende fra Danmark. Informasjon om innreiserestriksjoner til Danmark finnes på danske myndigheters nettside www.coronasmitte.dk

Dette betyr samtidig at hvis du reiser med danskebåten til København må du ha reservert minst seks overnattinger utenfor København. Du vil da få lov til å reise gjennom København for å komme dit du skal.

***

Se også "Åpner for reiser til og fra Danmark 15. juni"

Eventuelle unntak fra reiserådet henger tett sammen smittesituasjonen og reiserestriksjoner i andre land. Situasjonen for reisende i Europa er fortsatt utfordrende og uforutsigbar. Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg vil det bli gjort en vurdering av åpning mot nærliggende europeiske land innen 20. juli.

Unntak fra det globale reiserådet henger tett sammen smittesituasjonen og reiserestriksjoner i andre land. UD ønsker ikke å ha reiseråd lengre enn nødvendig. På grunnlag av smittevernsfaglige vurderinger vil UD se på unntak fra reiserådet til nærliggende europeiske land innen 20. juli.

UD gjør løpende vurderinger av reiserådet basert på blant annet smittevernfaglige råd fra norske helsemyndigheter og helhetlige sikkerhetsvurderinger.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det er grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller en region, eller til å forlate stedet. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en helhetsvurdering av situasjonen for norske borgere. Et reiseråd er et råd, ikke et forbud. UD kan heller ikke garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Det er opp til den enkelte å vurdere om de skal reise eller ikke.

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Fra og med 15. juni unntas Danmark fra dette reiserådet. Det vil innen 15. juni bli vurdert om også andre nordiske land kan unntas fra reiserådet. Innen 20. juli gjøres samme vurdering for nærliggende europeiske land.

Regler for karantene og hvem som er unntatt karantenekrav finnes på www.helsenorge.no.

Norge og Danmark har gjensidig avtalt å avskaffe innreiserestriksjoner og karantenekrav for reisende mellom våre to land fra og med 15. juni. På grunnlag av denne avtalen har UD gjort unntak fra reiserådet for Danmark. Basert på smittevernfaglige vurderinger er Norge i kontakt med de andre nordiske landene for å komme frem til tilsvarende avtaler om reise, karantene og innreiserestriksjoner. UD vil innen 15. juni vurdere unntak fra reiserådet også til de andre nordiske landene. Disse vurderingene vil også dekke kjøring gjennom Sverige for å komme til Danmark.

Uavhengig av karantenekrav har alle nordiske borgere rett til å reise gjennom andre nordiske land for å komme hjem.

Informasjon fra norske helsemyndigheter finnes på helsenorge.no.  På Folkehelseinstituttets (FHI) nettside fhi.no finner du også smittevernråd for ferier og reiser.

Du kan dra på dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn på hytte i Sverige uten karantene. Sover du over gjelder krav om 10 dagers karantene.   

Spørsmål om innreise til Norge må rettes til Utlendingsdirektoratet. Se mer informasjon på UDIs nettsider.

UDs reiseråd er et råd, og det er opp til den enkelte å vurdere om en reise er strengt nødvendig. De som reiser til utlandet nå kan ikke regne med bistand fra UD for å komme hjem igjen. Sjekk med ditt forsikringsselskap om reiseforsikringen din er gyldig.

Vi oppfordrer alle norske borgere om å registrere sin reise på reiseregistrering.no. På denne måten kan UD nå deg med viktig informasjon.  

De nordiske landene har inngått en avtale som tillater alle nordiske borgere å reise gjennom de andre nordiske landene for å komme hjem til sitt eget land. For informasjon om reise gjennom andre land anbefales det at du kontakter ditt reise-, fly- eller forsikringsselskap. Du kan også se på reiseinformasjonssidene på regjeringen.no.

Helsemyndighetene har oppdatert informasjon om karantene.

Reiserådet er et råd, ikke et forbud. Den enkelte må selv vurdere hvorvidt en reise skal gjennomføres. Dette gjelder også utenlandsstudenter. Utenlandsstudenter bør kontakte sitt forsikringsselskap for informasjon om forsikringsvilkår.

Som reisende bør du følge med på UDs reiseinformasjon og oppdateringer om koronapandemien. Du bør følge råd og informasjon fra lokale myndigheter i det landet du oppholder deg i. I tillegg bør du registrere deg på reiseregistrering.no, slik at UD kan nå deg med oppdateringer og informasjon. Du bør alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring. Følg også løpende med på hvilke flyavganger som er tilgjengelig.

Som bosatt i utlandet bør du holde deg orientert om situasjonen i landet og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Du bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere deg på reiseregistrering.no.

Alle bør ha gyldig reiseforsikring. For norske borgere som bor i utlandet gjelder en rekke ulike bestemmelser. Helsenorge.no har informasjon om dette. For turister eller for kortere opphold i EØS og Sveits gjelder europeisk helsetrygdkort, som gir rett til samme helsehjelp som innbyggerne i vertslandet. Se mer informasjon om utflyttede pensjonisters rett til europeisk helsetrygdkort.

Alle spørsmål om forsikring må rettes til ditt reiseforsikringsselskap.

Mange utenriksstasjoner har redusert bemanning som følge av smitteverntiltak. De har derfor midlertidig begrenset publikumsmottak. Noen spørsmål krever personlig oppmøte, som for eksempel utstedelse av pass. Dette er dessverre ikke mulig når utenriksstasjonene er stengt for publikumsmottak. Så snart det er mulig å åpne det ordinære publikumsmottaket vil ambassaden informere om det på sine nettsider.

Våre ambassader og konsulater gjør sitt ytterste for å bistå. Der Norge ikke har egen ambassade samarbeider vi med de nordiske landene for å kunne gi konsulær bistand til nordiske borgere. Dette betyr at du kan kontakte en annen nordisk ambassade om du er i et land der Norge ikke er representert.

Reisende som har registrert seg i reiseregistrering.no vil få beskjed på sms og e-post når det er endringer i reiserådet. Endringer i reiserådet vil også bli gjort kjent på UDs reiseinformasjonssider, i media og på sosiale medier.

Reiseinformasjon om spesifikke land finner du på UDs reiseinformasjonssider.

Alle land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å hindre koronasmitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke andre lands smittevernstiltak.

Før innføringen av reiserådet som gjelder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, hadde UD en rekke reiseråd som var basert på sikkerhetsmessige vurderinger. Disse reiserådene gjelder fortsatt. For mange av disse landene er reiserådet strengere enn reiserådet som ble innført i sammenheng med koronapandemien.

Til toppen