Forsiden

Innskjerpet grensekontroll i Europa

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass.

Skjerpet grensekontroll

Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass. Kravet om gyldig reisedokument er også innskjerpet hos flyselskapene, slik at man ikke lenger kan reise med bankkort eller førerkort som bevis for sin identitet.

Gyldig identifikasjonsdokument

Utenriksdepartementet minner om at pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere. Gyldig norsk pass må derfor alltid medbringes på reiser i utlandet.

Mer informasjon: