Informasjon til norske borgere i Afghanistan

(Oppdatert 27. august)

Norge har bistått med utreise for over 1100 personer fra Kabul de siste dagene. Operasjonen på flyplassen i Kabul er nå avsluttet. Det er dessverre noen vi ikke klarte å hjelpe i denne omgang.

Det er ikke lenger norske diplomater i Kabul. Den norske ambassaden i Kabul er midlertidig stengt og driftes fra Oslo.

Vi kan derfor ikke bistå nordmenn i landet direkte. Den nærmeste utenriksstasjonen er ambassaden i Islamabad. UDs operative senter i Oslo kan kontaktes på 247@mfa.no.

Utenriksdepartementet vil fremdeles formidle informasjon til de som er registrert i Reiseregistrering.no og som fremdeles er i Afghanistan. Vi har i dag ikke oversikt over andre utreisemuligheter, og det kan ta tid før dette blir klart. Vi oppfordrer de som ikke har registrert seg om å gjøre dette i Reiseregistrering.no

Søknad om asyl/beskyttelse: Dersom du eller din nærmeste søker beskyttelse, anbefaler vi å lese nøye informasjonen på denne siden: Skal søke: Beskyttelse (asyl) - UDI

Familiegjenforening: De som er norske borgere og har ektefelle/barn i Afghanistan som ikke har oppholdstillatelse eller en formalisert tilknytning til Norge. Dersom man ønsker at nærmeste familie skal kunne få opphold i Norge, kan man søke familiegjenforening. Les mer om dette her: Skal søke: Familieinnvandring - UDI