Georgia - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Departementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nær de administrative grensene til Abkhasia og Sør-Ossetia.

Norske borgere som likevel skulle oppholde seg i eller planlegger reise til disse områdene oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Baku for oppdatert informasjon og registrering av reise via www.reiseregistrering.no