Iran - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i grenseområdene mot Irak, Afghanistan og Pakistan, innbefattende provinsene Khorasan og Sistan-va-Baluchestan, samt de østlige delene av Kerman.

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i de øvrige delene av Iran.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Iran oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Teheran for oppdatert informasjon og registrering av reise via www.reiseregistrering.no