Israel - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i grenseområdet (5 km) mot Gaza i det sørlige Israel. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet i grenseområdene mot Egypt, Libanon og Syria

Reisende oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no