Libya - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Libya, og norske borgere oppfordres til å forlate landet.

UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 0000 eller pr e-post: UDops@mfa.no