Nigeria - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i de nord-østlige delstatene i Nigeria, og fraråder reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendig i øvrige deler av nordlige Nigeria samt Niger Delta.

Det gjøres oppmerksom på at sikkerhetssituasjonen i området kan endre seg raskt. Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til disse områdene oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Abuja for oppdatert informasjon og å registrere sin reise på www.reiseregistrering.no