Palestina - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza. Reisende oppfordres til å vise aktsomhet ved reiser til og opphold på Vestbredden.

Reisende oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no