Somalia - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i sør-, sentral- og nordøst-Somalia, og oppfordrer de som allerede er i disse områder til å forlate området. Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Somaliland.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Somalia oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Nairobi for oppdatert informasjon og registrering av reise via www.reiseregistrering.no

Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand er ytterst begrenset ettersom Norge ikke har diplomatisk eller annen konsulær tilstedeværelse i Somalia.