Sør-Sudan - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Sør-Sudan. Norske borgere som befinner seg i Sør-Sudan oppfordres til å forlate landet.

Norske borgere som allerede oppholder seg i Sør-Sudan oppfordres til å kontakte Utenriksdepartementet.