Syria - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet.

UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 0000 eller pr e-post: UDops@mfa.no