Uganda - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i grenseområdene mot DR Kongo.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Uganda oppfordres til å jevnlig sjekke ambassadens hjemmesider for sikkerhetsoppdateringer samt å registrere seg på www.reiseregistrering.no