Aserbajdsjan - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Nagorno-Karabakh og de tilstøtende okkuperte områdene som ikke er strengt nødvendig.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til Nagorno-Karabakh eller de tilstøtende okkuperte områder, anmodes om å ta kontakt med ambassaden i Baku for oppdatert informasjon og registrering av reise via www.reiseregistrering.no