Etiopia - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i østlige deler av Somali-regionen i Etiopia og grenseområdene til Somalia.

Reiser som ikke er strengt nødvendig til Somali-regionen for øvrig, frarådes. Reisende bør utvise aktsomhet ved reiser til grenseområdene mot Eritrea og Sør-Sudan.