Tyrkia - reiseråd

Gyldig

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria som ikke er strengt nødvendig.

Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst. I tillegg oppfordres det til å utvise aktsomhet, samt unngå store folkemengder, i de større byene inkludert Ankara og Istanbul.

For utfyllende informasjon om sikkerhet i Tyrkia vises det til artikkelen om sikkerhet under reiseinformasjon.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til disse områdene oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Ankara for oppdatert informasjon, samt registrere sin reise via www.reiseregistrering.no.