Norge og USA undertegnet avtale om ikke-spredning

Norge og USA inngikk 31. mars en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet.

Les mer i pressemeldingen fra Statsministerens kontor.