Ny stortingsmelding: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene.

Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til meldingen, som etter planen legges fram våren 2017. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

- Hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast. Likevel må vi tilpasse oss en verden i rask omskiftning. Vi må prioritere. Vi må definere tydelig hva som er i norsk interesse. Vi må ta noen viktige veivalg. Derfor er denne stortingsmeldingen viktig for at vi skal kunne gjøre best mulige valg og ha en informert debatt om hva valgene innebærer, sier utenriksminister Børge Brende.

Aktuelle temaer

Europas nærområder i sør er i krise, folkerettens spilleregler, som har tjent Norge, er under press, og europeisk samarbeid settes på prøve.

Parallelt med disse utfordringene ser vi maktforskyvninger i en verden som veves stadig tettere sammen. I bakgrunnen ligger felles utfordringer med betydelig iboende konfliktpotensial, som klimaendringer og knapphet på ressurser.

- Selv om det er mange positive utviklingstrekk og suksesshistorier på den utenrikspolitiske arenaen, har de siste årenes turbulens og akutte kriser gitt en følelse av økt sårbarhet, sier Brende.

Hvordan påvirkes Norge av dette og hvilke konsekvenser bør disse endringene få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Invitasjon til utenrikspolitisk debatt

Utenriksministeren ønsker å engasjere bredt og samle innspill i fagmiljøene og i befolkningen, og det planlegges en rekke debattmøter rundt om i landet underveis i arbeidet.

Det hele sparkes i gang på Litteraturhuset i Oslo 8. februar, der både utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar.

I tillegg kan skriftlige innspill til meldingen sendes til: veivalg@mfa.no. Innspillene bør være korte og poengterte.

Følg oppdatering om debattmøtene på Utenriksdepartementets Facebook-side og på emneknaggen #Veivalg.