Samarbeid for å hindre transport av masseødeleggelsesvåpen

Initiativet for spredningssikkerhet (PSI)

Norge deltar aktivt i ”Initiativet for spredningssikkerhet”, på engelsk: ”Proliferation Security Initiative (PSI)”. Dette er et internasjonalt samarbeid med sikte på å hindre transport av masseødeleggelsesvåpen og komponenter til slike i spredningsøyemed.

Norge deltar aktivt i ”Initiativet for spredningssikkerhet”, på engelsk: ”Proliferation Security Initiative (PSI)”.  Dette er et internasjonalt samarbeid med sikte på å hindre transport av masseødeleggelsesvåpen og komponenter til slike i spredningsøyemed. Mer enn 70 land har hittil sluttet seg til PSIs prinsipper for avskjæring av slik transport.

Anti-terrorøvelse på oljeplatform (c) FMS-Torbjorn KjosvoldInternasjonalt er arbeidet organisert ved jevnlige møter for operative eksperter, arbeidsmøter og øvelser.  Norge var høsten 2005 vertskap for en større Table Top øvelse med deltakelse av 18 land. Avskjæring av flyfrakt/flytransport stod i fokus under øvelsen. Nasjonalt er arbeidet forankret i en interdepartemental kontaktgruppe.

Til toppen