Viktig enighet om oppfølging av Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen

Tilsynskonferansen til avtalen om ikke-spredning om atomvåpen (NPT) ble avsluttet i New York 28. mai. Konferansen vedtok et handlingsprogram for de fem neste årene som legger opp til konkrete tiltak for å nå målet om å avskaffe atomvåpen, styrke ikke-spredningsarbeidet og skape vilkår for alle lands rett til fredelig bruk av atomteknologi.

Tilsynskonferansen til avtalen om ikke-spredning om atomvåpen (NPT) ble avsluttet i New York 28. mai. Konferansen vedtok et handlingsprogram for de fem neste årene som legger opp til konkrete tiltak for å nå målet om å avskaffe atomvåpen, styrke ikke-spredningsarbeidet og skape vilkår for alle lands rett til fredelig bruk av atomteknologi.

Ikke-spredningsavtalen bygger på en skjør balanse mellom de kryssende hensyn i disse spørsmålene, Den norske delegasjonen. Fra venstre: Hanne Ulrichsen fra ambassaden i Washington, Inga Maria Nyhamar, avdelingsdirektør for Seksjon for nedrustning og ikke-spredning, delegasjonsleder Steffen Kongstad, ekspedisjonssjef for Avdeling for sikkerhet og nærområder, Hilde Janne Skorpen fra FN-delegasjonen i Geneve og nedrustningsambassadør Knut Langeland. Ambassadør Mona Juul var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Emma Lydersen, UDsom politisk sett henger nøye sammen. Enigheten om en slutterklæring og et handlingsprogram for ikke-spredningsavtalen var derfor svært viktig etter at den forrige tilsynskonferansen i 2005 endte i fiasko. Ikke-spredningsavtalens troverdighet sto på spill. I stedet kom konferansen til å bli et oppmuntrende uttrykk for at verdenssamfunnet med FN som ramme kan samarbeide og oppnå enighet om spørsmål som er viktige for vår felles sikkerhet.

I tillegg til enigheten om handlingsprogrammene var det særlig positivt at konferansen oppnådde enighet om konkrete tiltak for gjennomføring av målsettingen om å nå en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midtøsten. Dette er viktig, både i Midtøsten-sammenheng og fordi spørsmålet lenge har vært et stridstema i NPT. Manglende enighet om dette kunne i seg selv hindret et sluttresultat.

I prinsippet var det enighet om å arbeide for å etablere en atomvåpenfri sone i Midtøsten allerede da Ikke-spredningsavtalen ble gjort permanent for 15 år siden. Men dette er første gang det har lykkes å oppnå enighet om konkrete forslag. Enigheten bør forstås som et viktig signal fra verdenssamfunnet om behovet for nedrustning i regionen, og sender et tydelig signal om å fjerne atomvåpnene fra Midtøsten.

Forhandlingene var svært vanskelige. Den norske delegasjonen deltok aktivt og arbeidet nært med det filippinske formannskapet og likesinnede land i forberedelsene og under konferansen for å finne frem til felles standpunkter i en rekke stridsspørsmål der det var stor uenighet. Fra norsk side skulle vi gjerne sett en enda mer ambisiøs handlingsplan for å realisere en verden fri for atomvåpen. Vi skulle også gjerne hatt sterkere tiltak for ikke-spredning. Men resultatet vi fikk er godt og utgjør et solid utgangspunkt for vårt videre arbeid.

Her vil også sivilsamfunnet komme til å spille en sentral rolle. En rekke frivillige organisasjoner var aktivt med foran og under konferansen. Dette har en rekke ganger vist seg avgjørende for å oppnå resultater i nedrustningsarbeidet.

Se flere bilder på FN-delegasjonens sider på flickr.

 
Til toppen