Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk engasjement i Sør-Kaukasus, Sentral-Asia, Ukraina, Hviterussland og Moldova

SUS-landene er i sterk endring, og til tross for mange fellestrekk er det også store forskjeller mellom disse landene når det gjelder politisk, økonomisk og sosial utvikling.

SUS-landene er i sterk endring, og til tross for mange fellestrekk er det også store forskjeller mellom disse landene når det gjelder politisk, økonomisk og sosial utvikling. Dette tilsier også en fleksibel tilnærming til bistanden.  

Norske hovedprioriteringer er å bidra til en stabil og bærekraftig politisk og økonomisk utvikling, euroatlantisk integrasjon, godt styresett, demokrati, menneskerettigheter og likestilling i regionen. 

For å kunne gi både nåværende og fremtidige samarbeidspartnere et innblikk i prioriterte områder for norsk engasjement, samt for å legge til rette for samarbeid og kontakt mellom aktører som arbeider i regionen, er det utarbeidet oversikter over de tiltak departementet støtter i regionen. Her finnes informasjon om samarbeidspartnere, målsettinger for de enkelte tiltak, støttebeløp og kontaktinformasjon.  

Det er utarbeidet egne lister for følgende land: Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Ukraina og Usbekistan. I tillegg er det utarbeidet lister over regionale prosjekter i Sentral-Asia og Sør-Kaukasus.

For mer informasjon kontakt Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid [email protected].