Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjeld og finansiering

Gjennom flere internasjonale initiativer gjennomføres nå en massiv sletting av de fattigste landenes gjeld, mot at de selv gjennomfører økonomiske reformer og aktiv fattigdomsbekjempelse.

Siden 1980-årene har mange utviklingsland, særlig i Afrika sør for Sahara, slitt med en gjeldsbyrde som har overgått deres økonomiske bæreevne. "Gjeldskrisen" skyldes en kombinasjon av overopplåning, overutlåning, feilinvesteringer og uforskyldte økonomiske sjokk.

 Gjennom flere internasjonale initiativer gjennomføres nå en massiv sletting av de fattigste landenes gjeld, mot at de selv gjennomfører økonomiske reformer og aktiv fattigdomsbekjempelse. Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) og Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) vil bringe disse landenes gjeldsbyrde ned på et svært lavt nivå.

I tillegg til å delta i disse initiativene slettet Norge på ensidig basis restgjelden etter skipseksportkampanjen (1976-80), som representerte en feilslått utviklingspolitikk. Med dette erkjenner Norge et politisk medansvar for u-landenes gjeldsproblemer. Her er Norge et foregangsland. For å mobilisere tilleggsmidler til utviklingsformål tar Norge også initiativ for å se på nye måter å finansiere bistand, såkalte innovative finansieringsmekanismer. Det kan dreise seg om f. eks internasjonale innkjøpsordninger for vaksiner og medisiner til utviklingsland, og solidaritetsavgifter på flytrafikk.

Til toppen