DMFAS (UNCTADs Debt Managment and Financial Analysis System)

DMFAS lager og distribuerer programvare for behandling av gjeldsstatistikk. Denne programvaren er en forutsetning for at land skal ha en god oversikt over sin gjeldsportefølje.

DMFAS lager og distribuerer programvare for behandling av gjeldsstatistikk. Denne programvaren er en forutsetning for at land skal ha en god oversikt over sin gjeldsportefølje.

DMFAS gjennomførte en midtveisgjennomgang i 2005. Evalueringsrapporten var overveiende positiv. Brukere er godt fornøyd med DMFAS, og organisasjonen fyller et viktig behov for kunnskap og ekspertise. Etter at land har fått massiv gjeldsslette er det viktig at de styrer sin opplåningspolitikk på en best mulig måte slik at de ikke havner i et nytt gjeldsuføre.

Over gjeldsfondet har Norge har de siste årene vært en sentral giver til DMFAS.

Vedlagte dokumenter gir en god oversikt over DMFAS.