Etiopia - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Etiopia er en regional stormakt og er et viktig samarbeidsland for Norge. Norge og Etiopia har felles interesser på flere områder. De mest sentrale er bærekraftig utvikling, utdanning, klimatilpasning og utslippsreduksjon, private investeringer og jobbskaping, likestilling, migrasjon, en FN-ledet internasjonal orden og fred og sikkerhet på Afrikas Horn.

Over en periode på nesten ti år har Etiopia hatt en sterkt økonomisk vekst. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) har veksten i snitt vært over sju prosent. Veksten har bidratt til fremgang blant annet når det gjelder retten til utdanning: I 1996 begynte 21 prosent av alle barn på skolen, i 2014 begynte 93 prosent av alle barn på skolen. Til tross for rask økonomisk vekst lever mer enn 20 millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Etter at begge regnsesongene sviktet i 2015, ble Etiopia rammet av den verste tørken landet har opplevd på over 30 år, og det er et stort behov for humanitær hjelp.

Utviklingen når det gjelder menneskerettigheter preges av motsetninger. På den ene siden gjør Etiopia store fremskritt i forhold til sosiale og økonomiske rettigheter, samtidig er sivile og politiske rettigheter under press.

Situasjonen for sivile og politiske menneskerettigheter i Etiopia har forverret seg i forbindelse med protester og uroligheter som har funnet sted flere steder i landet den siste tiden. En rekke opposisjonspolitikere, journalister og demonstranter er arrestert og det er rapportert om dødsfall. Halvparten av Etiopias 100 millioner innbyggere er ungdom, med behov for jobber og ønsker om ytringsfrihet og mulighet til politisk deltakelse.

Norsk bistand

Total bilateral bistand fra Norge til Etiopia var i 2015 på 389,8 millioner kroner. Bistanden ble gitt blant annet gjennom FN, norske og etiopiske organisasjoner og direkte til myndighetene. Satsingsområder er klima, landbruk, matsikkerhet, bærekraftig utvikling, utdanning, demokrati, menneskerettigheter og likestilling.

Til toppen