Haiti - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Haiti er det fattigste landet på den nordlige halvkule og dersom ikke utviklingen akselererer vil landet trolig ikke nå noen av FNs bærekraftmål innen 2030.

Landet har en vanskelig fortid preget av diktatur, flere kuppforsøk og en tilnærmet kronisk politisk ustabilitet. 80 prosent av Haitis befolkning lever i ekstrem fattigdom og mange opplever stor utrygghet på grunn av fattigdom, kriminalitet og meget svake statlige strukturer.

Haiti er i tillegg et av verdens mest utsatte land når det gjelder naturkatastrofer. Skader etter jordskjelvet i 2010 og orkanen Matthew i 2016 preger fortsatt landet. Landets sårbarhet blir forverret av miljøødeleggelser der avskoging, jorderosjon, tørke og mangel på rent på drikkevann har ført til vanskelige forhold for en befolkning som i første rekke lever av jordbruk.

Som et resultat av denne utviklingen forlater et økende antall landsbygda for å søke et bedre liv i byene. En fullstendig mangel på byplanlegging har ført til forvokste byer med kaotiske tilstander og svært dårlige vann- og sanitetsforhold.

Det haitiske samfunnet er preget av enorme ulikheter, der få klarer seg svært bra, mens resten lever på, eller under, et eksistensminimum. Myndighetene har store utfordringer og den lange rekken med politiske kriser har ikke bidratt til den nødvendige stabilitet som kan skape utvikling.

Norges bistand

Den totale bistanden i 2015 var 66,5 millioner norske kroner. Norges bistand til Haiti er i tråd med myndighetenes Nasjonale plan for Haitis gjenoppbygging (PARDH).

Norge har et geografisk fokus sør i landet og har valgt en integrert tilnærming for å imøtegå de underliggende problemene til Haitis fattigdom. Dette innebærer å bidra til å stoppe de store miljøødeleggelsene og å styrke verdikjeden innen landbruk og fiske. Dette kan gi haitiere en inntekt de kan leve av, og samtidig være bærekraftig.

Tilgang til energi er en forutsetning for å skape utvikling og Norge støtter også aktiviteter innen energisektoren. Som ledd i norsk fokus på utdanning globalt og i lys av det svake utdanningssystemet i Haiti støtter Norge arbeid på grunnskole- og yrkesskolenivå.

Videre støtter Norge arbeidet for kvinners rolle i Haiti og gjennom FN-operasjonen Minustah bidrar vi til kapasitetsbygging av haitisk politi innen feltet seksuelle overgrep. For å lykkes i Haiti er man fra norsk side innforstått med at man må involvere nasjonale og lokale myndigheter i tillegg til sivilsamfunn og privat sektor.

Norge støtter UN Environment Programs arbeid med miljø og energi og ILO når det gjelder yrkesopplæringen. Videre støtter Norge Redd Barna og den haitiske organisasjonen Prodevs arbeid innen grunnutdanning og den haitiske organisasjonen Femmes en Democracie for kvinners rettigheter.

Kirkens Nødhjelp mottar støtte til arbeidet i grenseområdene mellom Haiti og Den dominikanske republikk for migranter og for å bekjempe vold mot kvinner. Norge støtter en kubansk legebrigades arbeid i sør. Videre har Norge gitt humanitær støtte til Unicef og Kirkens Nødhjelps arbeid innen vann og sanitær og bekjempelse av kolera.

Til toppen