Palestina - fokusområde for norsk utviklingssamarbeid

Hovedmålet med det norske engasjementet i Palestina er å bidra til en to-statsløsning der Israel og Palestina lever side om side i sikkerhet og innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

Norske myndigheter har hatt tett kontakt med palestinske selvstyremyndigheter siden den palestinske selvstyreadministrasjonen ble opprettet i 1994. Det norske representasjonskontoret i Al Ram ble etablert i 1999.

Siden 1993 har Norge ledet giverlandsgruppen Ad-Hoc Liaison Committee (AHLC) som har som hovedoppgave å bidra til oppbygging av det institusjonelle fundamentet og sikre et bærekraftig økonomisk grunnlag for en fremtidig selvstendig palestinsk stat. I 2011 fikk palestinske myndigheter en internasjonal anerkjennelse av statsinstitusjonene som tilstrekkelig utviklet til å kvalifisere som «statsbærende». Verdensbanken dokumenterte i 2015 at budsjettstøtten over tid har vært en viktig og positiv faktor i den palestinske økonomien, og for myndighetenes evne til å yte ulike utdannings- og helsetjenester til den palestinske befolkningen.

Til tross for mange seriøse internasjonale initiativ de siste tiårene har ikke Israel og palestinerne lykkes med å løse de utestående spørsmålene fra Oslo-avtalene: grenser, sikkerhet, Jerusalems status og flyktningspørsmålet. Gjenoppbyggingen i Gaza går langsomt. Menneskerettighetssituasjonen er utfordrende, dels som følge av okkupasjonen og stengningsregimet i Gaza, dels som følge av palestinsk politisk splittelse. Samtidig er sentrale menneskerettigheter, særlig ytringsfriheten, under press fra palestinske myndigheter.

Norges bistand

Total norsk støtte til Palestina var i 2015 på 780 millioner kroner, dette inkluderer kjernebidraget til UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger. Fokus for den norske innsatsen i Palestina er statsbygging, demokratisk utvikling og godt styresett, utdanning og helse, gjenoppbygging av Gaza, freds- og forsoningsprosesser, og menneskerettigheter.

Til toppen