Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Statsbudsjettet 2017

Dobler bistanden til global utdanning

Regjeringen leverer på løftet om å doble bistanden til global utdanning. – Vi foreslår rekordhøye 3,4 milliarder kroner i utdanningsbistand i 2017. 263 millioner barn og ungdom går ikke på skole på grunn av krig eller fattigdom. Verden er i ferd med å få en global utdanningskrise, og vi har ikke råd til å la være å stille opp, sier utenriksminister Børge Brende.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Ved å ta globalt lederskap har Norge bidratt til økt politisk oppmerksomhet og konkrete tiltak for utdanning i krise- og konfliktsituasjoner.

Syriske flyktningebarn på den offentlige skolen i Bourj Hammoud i Beirut - som går på skolen på ettermiddagsskift. Foto: Frode O. Andersen, UD

Prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Aktuelt nå

Norge øker støtten til Unicefs arbeid med utdanning

- Norge vil gi 1,16 milliarder kroner til Unicefs utdanningsarbeid over to år. Unicef leverer gode resultater i felt og er en viktig partner for Norge i vår utdanningssatsing, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge gir mer utdanningsstøtte til Unesco

Norge gir 85,5 millioner kroner til FNs organisasjonen for kultur, utdanning, vitenskap og kommunikasjon (Unesco). 78 millioner kroner er øremerket utdanning.

Nthulu barneskole i Malawi

Malawi blir pilotland i arbeidet med utdanning

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. I forbindelse med Norges nye utdanningssatsing i utviklingsland, besøkte statsministeren Nthulu barneskole sammen med utenriksminister Børge Brende.