Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Nthulu barneskole i Malawi

Statsbudsjettet 2018

7,7 milliarder til global helse og utdanning

– Utdanning og helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse i alle land. Regjeringen vil fortsette å øke støtten til global helse og utdanning og bidra med til sammen 7,7 milliarder kroner i 2018, sier utenriksministeren.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Ved å ta globalt lederskap har Norge bidratt til økt politisk oppmerksomhet og konkrete tiltak for utdanning i krise- og konfliktsituasjoner.

Syriske flyktningebarn på den offentlige skolen i Bourj Hammoud i Beirut - som går på skolen på ettermiddagsskift. Foto: Frode O. Andersen, UD

Prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Aktuelt nå

Norads direktør Jon Lomøy og utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Hvordan skal vi løse læringskrisen?

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ble tatt imot av Norads direktør Jon Lomøy før hun åpnet Norads arrangement der World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise - om læringskrisen og hvordan den kan løses.

Government primary school in Amman, Jordan

Norge gir mer utdanningsstøtte til Unesco

Norge gir 85,5 millioner kroner til FNs organisasjonen for kultur, utdanning, vitenskap og kommunikasjon (Unesco). 78 millioner kroner er øremerket utdanning.

Nthulu barneskole i Malawi

Malawi blir pilotland i arbeidet med utdanning

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. I forbindelse med Norges nye utdanningssatsing i utviklingsland, besøkte statsministeren Nthulu barneskole sammen med utenriksminister Børge Brende.

Til toppen