Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Nthulu barneskole i Malawi

Statsbudsjettet 2019

En milliard til kvinners rettigheter og likestilling

Regjeringen foreslår å bevilge minst én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling på bistandsbudsjettet i 2019. I tillegg til «kvinnemilliarden» kommer tiltak for bedre kvinne- og mødrehelse gjennom helsesatsingen og annen utviklingspolitisk innsats som styrker kvinners rettigheter.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia

Utdanning i krise og konflikt

Nesten 27 millioner av verdens barn som ikke er på skole, lever i konfliktområder, ifølge Unicef. Ved å ta globalt lederskap har Norge bidratt til økt politisk oppmerksomhet og konkrete tiltak for utdanning i krise- og konfliktsituasjoner.

Syriske flyktningebarn på den offentlige skolen i Bourj Hammoud i Beirut - som går på skolen på ettermiddagsskift. Foto: Frode O. Andersen, UD

Regjeringen prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Dette er nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 64 millioner barn i barneskolealder og 61 millioner ungdommer skolegang.

Aktuelt nå

Norads direktør Jon Lomøy og utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Hvordan skal vi løse læringskrisen?

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ble tatt imot av Norads direktør Jon Lomøy før hun åpnet Norads arrangement der World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise - om læringskrisen og hvordan den kan løses.

Government primary school in Amman, Jordan

Norge gir mer utdanningsstøtte til Unesco

Norge gir 85,5 millioner kroner til FNs organisasjonen for kultur, utdanning, vitenskap og kommunikasjon (Unesco). 78 millioner kroner er øremerket utdanning.

Nthulu barneskole i Malawi

Malawi blir pilotland i arbeidet med utdanning

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. I forbindelse med Norges nye utdanningssatsing i utviklingsland, besøkte statsministeren Nthulu barneskole sammen med utenriksminister Børge Brende.

Til toppen