Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Dette er nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 64 millioner barn i barneskolealder og 61 millioner ungdommer skolegang.

Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom og for å oppnå bærekraftig utvikling. God og relevant utdanning er nødvendig for å oppnå næringsutvikling, sysselsetting og økonomisk vekst. Utdanning har også betydning for helse og likestilling.

Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk, og regjeringens mål er at Norge skal delta i et internasjonalt løft for å sikre kvalitetsutdanning for alle i tråd med bærekraftsagendaen. I bistandsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen at 3,7 milliarder kroner brukes på utdanning globalt.

Den 13. juni 2014 lanserte regjeringen stortingsmeldingen Utdanning for utvikling, som har tre hovedmål:

  1. Å bidra til at alle barn får de samme muligheter til å begynne på og fullføre skolen.
  2. Å bidra til at alle barn og unge lærer grunnleggende ferdigheter og rustes for livet.
  3. Å bidra til at flest mulig barn og unge får ferdigheter som sikrer en overgang til arbeidslivet, og bedrer forutsetningene for økonomisk vekst og utvikling.

Finansiering av utdanning, jenters utdanning, utdanning i krise og konflikt, yrkesfaglig opplæring, samt læring og kvalitet er særlig prioriterte områder. I tråd med bærekraftsmålenes prinsipp om at alle skal med, gis det ekstra oppmerksomhet til marginaliserte grupper som barn med nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på innovasjon og digitalisering for å oppnå best mulig resultater på de prioriterte områdene. Det tenkes tverrsektorielt i tråd med bærekraftsagendaen, og koblingen mellom helse og utdanning er særlig viktig.

Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) er de to største kanalene for norsk utdanningsbistand og mottok i 2017 til sammen 1,4 milliarder kroner. Sivilsamfunnsorganisasjoner mottok samme år nesten 1/3 av all utdanningsbistand.

***

Se også Global Education Monitoring Report 2019 - Migration, displacement and education

Til toppen