Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk innsats mot hiv og aids 2012-2013

Norge sitter i styret for UNAIDS 2012-2013. Vi vil ha fokus på hva som skal til for å nå målsettingen om 15 millioner mennesker på behandling, halvering av seksuell smitte og kraftig reduksjon av mor-barn smitte innen 2015. Mobilisering av ressurser, politisk påvirkning, et tydelig rettighetsfokus, vektlegging av arbeidet med ungdom og styrking av sivilt samfunns rolle er blant hovedprioriteringene for styrearbeidet.

Norge sitter i styret for UNAIDS 2012-2013. Vi vil ha fokus på hva som skal til for å nå målsettingen om 15 millioner mennesker på behandling, halvering av seksuell smitte og kraftig reduksjon av mor-barn smitte innen 2015. Mobilisering av ressurser, politisk påvirkning, et tydelig rettighetsfokus, vektlegging av arbeidet med ungdom og styrking av sivilt samfunns rolle er blant hovedprioriteringene for styrearbeidet. 

UNAIDS er organisert med et sekretariat (inkludert ansatte på utekontorer) og et program som omfatter hivinnsatsen til de ti medeierorganisasjonene (co-sponsors) UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, ILO, UNESCO, WHO og Verdensbanken. UNWomen forventes å bli den ellevte medeierorganisasjonen.  Det er utarbeidet en arbeidsdeling mellom medeierorganisasjonene og rammeverket ”Unified Budget, Result and Accountability Framework” – UBRAF er et verktøy for ressurstildeling, koordinering og oppfølging av UNAIDS samlede virksomhet.

Styret har til en hver tid 22 medlemsstater i styrestolene, flere land samarbeider om hver styreplass. I tillegg har medeierorganisasjonene rett til full deltakelse i møtene, men uten stemmerett. Fem representanter for sivilt samfunnsorganisasjoner (tre fra utviklingsland og to fra ”rike” land eller land i endring) deltar også, kandidater nomineres fra sivilt samfunn, men godkjennes av PCB.

Styret møtes to ganger i året, i juni og desember i Geneve. I tillegg til selve styremøtet, har man på hvert møte en tematisk sesjon, for å kunne gå i dybden på ulike temaer.

Norge sitter i en styregruppe sammen med Danmark og Finland, og denne styregruppen har besluttet at hvert land skal sitte to år hver i styrestolen. Styregruppen arbeider tett sammen med styregruppe som består av Sverige, Sveits, Østerrike og Island. Norge var styremedlem i 2007, og har tidligere vært medlem i 1997, 2001-2002.  Den norske delegasjonen til PCB har tradisjonelt bestått av representant fra UD, Norad og delegasjonen i Geneve. I tillegg har man, fra og med 2009, invitert HivNorge til å sende en representant i tråd med styrevedtak i UNAIDS.

Hovedpunktene i posisjonsnotatet er:

Norge vil i sin styreperiode i UNAIDS programstyre særlig legge vekt på følgende:

 • UNAIDS skal bidra til at målet om 15 millioner mennesker på behandling, halvering av seksuell smitte og kraftig reduksjon av mor-barn smitte innen 2015 oppfylles.
  • Sikre at alle grupper får medisinene de har behov for (barn, pasienter med tuberkulose-koinfeksjon, utsatte grupper, etc)
  • Integrere satsing på tidligere testing, behandling og primærforebygging for å oppnå maksimale synergieffekter.
 • UNAIDS skal bidra til å mobilisere for og sikre effektiv utnyttelse av ressurser for å understøtte  bærekraftig finansiering av hivfeltet.  Dette inngår i en bredere mobilisering globalt og nasjonalt for å sikre finansiering av helsetiltak.
 • UNAIDS skal ta ledelsen i globalt påvirkningsarbeid for hele bredden av hivfeltet, ikke bare det som gjøres av UNAIDS-medeierne direkte
  • Arbeide for bedre arbeidsdeling, samarbeid og koordinering med medeierorganisasjonene
 • UNAIDS skal særlig prioritere å styrke rettighetsfokus i det globale hivarbeidet
  • Særlig vekt på nøkkelgrupper (menn som har sex med menn, narkotikabrukere, personer som selger sex, innsatte i fengsler)
  • Kjønns- og likestillingsaspekter
  • Stigma og diskriminering, inkludert diskriminering på arbeidsplassen
 • Fokus på ungdom, som målgruppe og som aktør
  • Rett til seksualundervisning, og til ungdomsvennlige SRHR-tjenester
  • Tilrettelegging for deltakelse i politikkutforming og lederskapForebygging og fokus på hva som øker utsatthet for smitte
 • Oppfølging av integrerte programmer for eliminering av mor-barn smitte av hiv
 • Fortsatt sterk rolle for sivilt samfunn, ikke minst organisasjoner av personer som lever med hiv

I selve styrearbeidet vil Norge understreke følgende:

 • Følge med på og bidra til å videreutvikle samhandling og koordinering mellom de ulike medeierorganisasjonene, for å unngå rivalisering og kompetansestrid mellom de ulike delene av ”UNAIDS-familien”.
 • Støtte at UNAIDS vil styrke regionalt arbeid og landfokus
 •  Unngå detaljstyring av sekretariatet i styrearbeidet, være opptatt av overordnede spørsmål
 •  Arbeide for at det sivile samfunns posisjon i styret ikke skal svekkes

Les posisjonsnotatet i sin helhet her.

 

Til toppen