Nordisk erklæring om Afghanistan

Etter det nordiske utenriksministermøtet i Købehavn 11. mars 2010 ga utenriksministrene en fellesuttalelse vedrørende Afghanistan.

Etter det nordiske utenriksministermøtet i Købehavn 11. mars 2010 ga utenriksministrene en fellesuttalelse vedrørende Afghanistan.

De nordiske lande ønsker, at Afghanistan fortsat gives høj prioritet, og bidrager i samarbejde med de afghanske myndigheder samt FN, NATO, EU og de bilaterale partnere aktivt til det internationale samfunds indsats i landet. Der afholdes løbende møder med henblik på at drøfte og fortsat styrke det nordiske samarbejde om indsatserne i Afghanistan. De nordiske lande er enige om til stadighed at styrke den fælles nordiske dialog og koordination i forhold til initiativer, som har betydning for udviklingen i Afghanistan.

De nordiske lande forpligtede sig på den internationale konference i London i januar 2010 til at støtte den videre proces for den afghanske sikkerheds-, stabiliserings- og genopbygningsindsats. Der er enighed blandt de nordiske lande om at fortsætte støtten til den afghanske regering og omlægge indsatsen i retning af øget afghansk ejerskab inklusive en gradvis overdragelse af sikkerhedsansvar. Tilsvarende vil de nordiske lande medvirke aktivt til forberedelsen af en ny international konference i Kabul senere i år. Her skal enigheden fra London omsættes til konkrete planer for fremskridt både på det militære og det civile område, herunder etablering af sikkerhed og præsident Karzais løfter om politiske reformer og økonomisk udvikling. De nordiske lande vil arbejde sammen i Kabul og med internationale partnere til støtte for denne proces.

De nordiske lande vil fastholde en målrettet politisk og diplomatisk indsats, der sikrer et vedholdende pres på den afghanske regering, ikke mindst reformer av de afghanske valginstitutioner for at sikre inkluderende og troværdige parlamentsvalg i efteråret 2010. De nordiske lande vil gå forrest i forhold til at styrke god regeringsførelse, ikke mindst korruptionsbekæmpelse, og opbygning af afghanske institutioner i retning af et bæredygtigt afghansk samfund. Yderligere vil de nordiske lande fastholde den markante indsats på menneskerettighedsområdet. Der er stort behov for fremskridt i Afghanistan, ikke mindst i forhold til kvinders rettigheder. De nordiske lande arbejder for, at der tages særligt hensyn til kvinders stilling i reintegrations- og forsoningsprocessen. Et konkret initiativ i 2010 vil være oprettelsen af en fælles nordisk-britisk fond til støtte for civilsamfundsorganisationer i Afghanistan med fokus på fremme af menneskerettigheder.

De nordiske lande bakker op om FN’s ledende rolle i koordinationen af den internationale indsats. Parallelt med at vi stiller krav til de afghanske myndigheder, vil vi arbejde for, at det internationale samfund i større grad koordinerer indsatsen og samordner denne med de nationale afghanske planer. I den forbindelse takker de nordiske lande FN’s afgåede særlige udsending i Afghanistan, Kai Eide for indsatsen og ser frem mod aktivt at støtte FN’s nye SRSG Staffan de Mistura i gennemførelsen af hans mandat.