Norsk bistand

Afghanistan er et av landene som mottar mest utviklingsbistand fra Norge. Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med 750 millioner kroner i årlig bistand til Afghanistan i perioden 2008 til 2012.

Norge har pekt ut noen hovedområder vi ønsker å støtte: Utvikling av godt styresett, utdanning og utvikling på landsbygda. Menneskerettigheter, styrking av kvinners stilling og korrupsjonsbekjempelse er andre fokusområder for den norske bistanden. I tillegg har Norge en bred humanitær innsats.

Den norske støtten kanaliseres gjennom FN, Verdensbanken og norske og internasjonale frivillige organisasjoner.

 

Bistand til Afghanistan i 2010 

 

Afghanistan Reconstruction Trust Fund: 280 millioner kroner (37%)

Flergiverfondet Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) er den mest sentrale kanal for å støtte de prioriteringer den afghanske regjering selv har satt, og sånn sett bidra til il afghansk eierskap.  Fondet administreres av Verdensbanken, og har bidratt vesentlig til å bedre offentlig finansforvaltning. ARTF  er delt inn i en del for myndighetenes driftskostnader som for eksempel lærerlønninger og en del for afghanske nasjonale utviklingsprogrammer. Giverne kan komme med ønsker for bruken av halvparten av midlene de gir til fondet. Norge har de siste årene støttet følgende nasjonale programmer:

  

2009
(i mill.
norske kroner)

2010
(i mill.
norske kroner)

Utdanningsprogrammet EQUIP

50

55

National Solidarity Programme

30

30

National Institute for Management
and Administration


25 


15

National Justice Programme

15 

Ubundet støtte

100

 

FN: ca 125 millioner kroner (17%)

 

2009
(i mill. norske kroner)

2010
(i mill. norske kroner)

Flergiverfond for politiet, Law
and Order Trust Fund


60,4


24

Valgstøtte til UNDP Elect

37,5

 

UNDPs programmer for utvikling
av offentlig sektor og landsbygd


33,37


50

UNIFEMs arbeid for kvinner og likestilling


11


20

FNs jordbruksorganisasjon FAO

11

 

FNs organisasjon for flyktninger
UNHCR


10


10

IOM

4

FNs humanitære koordinator UNOCHA

5

6

Verdens helseorganisasjon WHO

7,45

7,45

Verdens matvareprogram WFP 

7

0,7

UNDP/DIAGs arbeid med demobilisering
av ulovlig væpnede grupper


10,5


6,5

UNICEF

3

Diverse (personell/rekruttering, IOM)

7

 

 

Frivillige organisasjoner og andre formål: 345 millioner kroner (46%)

 

2009
(i norske kroner)

2010
(i norske kroner)

Agency for Technical Cooperation and
Development, ACTED


46,75


27

Røde Kors  

40

40

Kirkens Nødhjelp

39

49

Flyktningehjelpen

23

12

Aga Khan Foundation

22

34,5

DACAAR

14,6

10

HALO Trust

13

13

Norske politirådgivere

38

38

Olje for utvikling

8

8

Diverse kulturtiltak

4,5

 

Bistand til Afghanistan i perioden 2001 -2009

 

 

Total*

Andel gjennom Afghanistan Reconstruction Trust Fund

Andel til humanitære tiltak og fred og forsoningstiltak

2001

319 986

 

 

2002

414 837

47 950 (12%)

220 115 (53%)

2003

285 957

106 000 (37%)

120 085 (42%)

2004

311 833

153 931 (49%)

91 861 (29%)

2005

342 859

135 000 (39%)

94 845 (28%)

2006

415 563

125 000 (30%)

142 767 (34%)

2007

541 976

150 000 (28%)

209 000 (39%)

2008

750 000

185 000 (25%)

404 000 (54%)

2009

750 000

240 000 (32%)

217 000 (30%)

*inkl mulit-bilateral, ekskl støtte til flyktningetiltak i Norge, oppgitt i 1000 NOK

Til toppen