Støtte til politi og rettsvesen

Et velfungerende politi er avgjørende for å etablere og opprettholde lov og orden og ivareta innbyggernes behov for sikkerhet. Store deler av den afghanske politistyrken mangler grunnleggende opplæring og korrupsjon er utbredt i politiet. Norge støtter derfor styrking av politiet i Afghanistan.

 

Politi. Foto: K. Enstad, UD

Norge har bidratt med støtte til politiet i Afghanistan siden 2003. Frem til sommeren 2012 har Norge bidratt med  norske politirådgivere i Afghanistan, både i Kabul og i Faryab-provinsen, i det norskledede stabiliseringslaget (PRT). De norske politirådgiverne har arbeidet med opplæring og rådgivning av afghansk politi. Norsk personell har også inngått i EUs politioperasjon (EUPOL Afghanistan) og i FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA). I tillegg driver Norge et eget prosjekt for å fremme kvinners stilling i den afghanske politistyrken, og vi har personell som arbeider med bekjempelse av narkotikakriminalitet.

Norge har også bidratt til forbedringer innenfor fengselssektoren i Meymaneh, både gjennom faglig rådgivning fra norske fengselsrådgivere og ved å finansiere bygningsmessige forbedringer.

Norge er også med på å finansiere lønn, opplæring og utstyr til det afghanske politiet gjennom et fond som FNs utviklingsprogram administrerer. Fondet heter Law and Order Trust Fund - Afghanistan (LOTFA). I perioden 2010-2014 har Norge bidratt med 60 millioner kroner årlig). Etter 2015 vil Norge øke støtten til afghansk politi fra ca. 60 millioner kroner årlig til 90 millioner kroner.

 

Oversikt over støtte til politiet i Afghanistan (pdf)

 

 

Til toppen