Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges satsing på utdanning i Afghanistan

Utdanning er et av Norges tre hovedinnsatsområder for bistand til Afghanistan. I 2010 ble det etablert avtale med Verdensbanken om ubunden støtte til et flergiverfond (ARTF). ARTF har programmer innen grunn-, yrkes- og høyere utdanning.

Siden støtten fra Norge er ubunden, kan man ikke si nøyaktig hvor mye som går til utdanningssektoren. Norge er imidlertid aktiv med i ARTFs styrende organer for å fremme utdanning som viktig område.

Utenriksminister Støre møter studenter i Kabul. Foto: K. Enstad, UD

Mer enn 30 år med krig og konflikt har ødelagt Afghanistans utdanningssystem. Afghanistan er et av de landene i verden hvor færrest kan lese og skrive. Under Taliban-regimet fikk ikke jenter lov til å gå på skole, og det har derfor vært spesielt viktig å støtte tiltak som sikrer jenter utdanning.

Det som har skjedd innen utdanningssektoren i Afghanistan siden 2001 er imponerende. Fra om lag en million barn i skolen i 2001 var det over sju millioner i 2010. Det er flere enn 12.200 skoler, men halvparten av disse har ikke skolebygninger, og undervisningen foregår i telt, i private hus eller utendørs. Det var 170.000 lærere i skolen i 2010. 40 prosent av de som begynner på lærerutdanningen er kvinner. Det er en svært god bedring i forhold til tiden før 2001 da det nesten ikke fantes kvinnelige lærere.

Utdanning av kvinnelige lærere er viktig for å øke jenteandelen i skolene. Norge har gitt støtte til arbeidet med å utforme nasjonale utdanningsstrategier. Norge har også finansiert en høyskole for administrative fag i Kabul. I oktober 2011 tok over 1000 kandidater endelige eksamener ved denne skolen. Mange har allerede fått jobb i staten og næringslivet. Flere sivilsamfunnsorganisasjoner som får langsiktig bistand fra Norge arbeider med grunn- og yrkesutdanning og med å styrke kvaliteten av undervisningen.

  

Skoleprosjekt Afghanistan. Foto: K. Enstad

 

 Bilde: Fra et skoleprosjekt i Afghanistan. Foto: K.Enstad, UD 

Til toppen