Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvikling på landsbygda

De fleste afghanere bor på landsbygda. Å bidra til utvikling der er avgjørende for å sikre utvikling i landet. Norge gir omkring 170 millioner kroner til prosjekter som fokuserer på utvikling av lokalstyre, solenergi, rent drikkevann, helsetilbud, utdanning og jordbruk.

Norge gir penger gjennom Verdensbanken og FN til programmer som har fokus på utvikling av lokale institusjoner og utviklingsplaner. Her legges det vekt på at lokalsamfunnene selv skal være med å utvikle og ha innflytelse over programmene. Det bidrar til å forebygge konflikter og gir lokalsamfunn økt kontakt og innflytelse overfor lokale og sentrale myndigheter. For at programmene skal bidra til å bygge tillit mellom myndigheter og lokalsamfunn er det viktig at det oppnås resultater. Resultatutviklingen har vært positiv, men forsinkelser har gjort at tilliten slites. Norge er en pådriver for å få til effektivisering i gjennomføringen av programmene.

 

Frivillige organisasjoner

Mye av støtten til prosjekter som utføres på landsbygda gis til frivillige organisasjoner. Norge har langsiktige partnerskap med Kirkens Nødhjelp, Afghanistankomiteen, Flyktninghjelpen, Aga Khan Development Network, danske DACCAR og franske ACTED. ACTED ble tatt inn som ny partner i 2008.

Prosjektene har en høy humanitær profil ved at en vesentlig andel av innsatsen er rettet mot å dekke lokalsamfunnenes primærbehov, inkludert fokus på kvinners rettigheter. Norges langsiktige støtte gir organisasjonene forutsigbarhet og gjør det lettere å oppnå tillit i lokalsamfunnene hvor prosjektene gjennomføres. Den vanskelige sikkerhetssituasjonen hemmer organisasjonenes arbeid. Det har vært en negativ utvikling i sikkerheten i Faryab-provinsen hvor mange av de norsk-støttede prosjektene gjennomføres. Det har særlig vært urolig i Ghormach-distriktet, og det ble derfor satt i gang et nødhjelpsprogram i området for å avhjelpe akutte behov og støtte utvikling av landbruk og tilgang til rent vann.

 

National Solidarity Program

Afghanske myndigheter har opprettet et nasjonalt program, National Solidarity Program, som støtter lokal utvikling i over 20 000 landsbyer i alle provinsene i Afghanistan. Norge gir penger til dette gjennom flergiverfondet Afghan Reconstruction Trust Fund. Hver landsby får et stipend og bestemmer i fellesskap hva pengene skal brukes til. De lokale er også med på å gjennomføre prosjektene slik at de får en lokal forankring og bidrar til sysselsetting. Programmet regnes som et av de mest suksessfulle utviklingsprogrammene i Afghanistan.

Afghan Reconstruction Trust Fund (Verdensbanken)

 

Solenergi

Innstallering av solpanel. Foto: Kirkens NødhjelpGjennom Kirkens Nødhjelps solenergiprosjekt har Norge bidratt til å gi ren energi til 110 000 mennesker. Ved å starte opp et solcelle-prosjekt i fem provinser har innbyggerne i 118 landsbyer fått tilgang til elektrisitet siden 2005.

Kirkens Nødhjelps solenergiprosjekt

 

 

Mødrehelse

Afghanske kvinner og barn venter i legekø. Foto: Fardin Waezi (UNAMA)Hver time dør to afghanske kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er derfor viktig å jobbe for at det skal bli trygt å føde barn. Gjennom Afghanistankomiteen støtter Norge flere helseprogrammer som har til hensikt å utvikle et landsdekkende helsesystem og utdanning av jordmødre. I Ghazni-provinsen sørger Afghanistankomiteen for primærhelsetjeneste til 345 000 mennesker. I tillegg støttes 47 jordmorstudenter i utdanning hvert år på en toårig jordmorutdanning i Jalalabad og Kunar.

Afghanistankomiteens helseprogram

 

Til toppen