FNs sikkerhetsråds resolusjon 1820 om seksualisert vold som våpen i væpnet konflikt

I juni 2008 vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig resolusjon 1820 som likestiller seksualisert vold med andre våpen brukt i væpnet konflikt. Resolusjon 1820 må ses i sammenheng med Resolusjon 1325 og som en forsterkning av denne. Resolusjonen er en ytterligere skjerpelse av internasjonale prinsipper der voldtekt i krig blir anerkjent som en krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheten.

 

Til toppen