Artikler og lenker om kvinner og likestilling

Et utvalg av aktuelle artikler og lenker om kvinner og likestilling følger nedenfor:

 

Spørsmål og svar om kvinner, fred og sikkerhet 

Kvinneløftet
Kronikk i VG, 18. januar 2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gi kvinner makt
Kronikk i Dagens Næringsliv, 17. april 2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bryt ned tabuer som dreper
Kronikk i VG, 2. juni 2006 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Er det håp for Kongo?
Kronikk i VG, 7. desember 2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Viktig innsats mot seksuell vold i Kongo
Statssekretær Håkon A. Gulbrandsen besøkte Øst-Kongo 13.-16. februar 2009

Kvinner bidrar til konfliktløsning
Artikkel i Aftenposten 8. mars 2006 av likestillingsminister Karita Bekkemellem, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, justisminister Knut Storberget, utviklingsminister Erik Solheim og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Somalisk kvinnekonferanse
Tale av tidl. statssekretær Anne Stenhammer ved Grønland kulturstasjon i Oslo 24. mai 2007

Women's Global Challenges
Tale av tidl. statssekretær Anne Stenhammer ved International conference and workshop: Women for Peace, 30. april 2007 i Jakarta, Indonesia

Kvinnekampen ut i verden
Kronikk i Klassekampen 08. mars 2007 av tidl. statssekretær Anne Stenhammer

Rapport fra mørkets hjerte 
Kvinner og seksuell vold i Kongo. Artikkel skrevet av Hilde Klemetsdal, Seksjon for humanitære spørsmål, Utenriksdepartementet

The Norwegian Government welcomes initiatives on UNSCR (United Nations Security Council Resolution) 1325
Utenriksminister Støres tale  ved konferansen “Women in the Land of Conflict”, Voksenåsen, Oslo, 24. november 2008

Norges internasjonale innsats mot kjønnslemlestelse
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims tale ved Nobelinstituttet, 08.08.2007

Statsminister Jens Stoltenbergs tale under åpningen av  møtet i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC)
Geneve, 3. juli 2006

Voldsutsatte kvinner i Nicaragua får norsk hjelp
I Nicaragua har norsk bistand gitt mange voldsutsatte kvinner bedre rettigheter. Statssekretær Håkon A. Gulbrandsen, UD fikk høre Karlas (22) historie da han besøkte et krisesenter i Nicaragua 22.01.2009.

Merkedag for homosaken i FN
Norge var 18.12.2008 blant 66 land som stiller seg bak et innlegg om rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - LHBT. Det er første gang et slikt innlegg holdes i FNs generalforsamling.

Internasjonalt arbeid mot menneskehandel
Menneskehandel er vår tids slavehandel og en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Tusenvis av barn, kvinner og menn blir hvert år ofre for menneskehandlere.

Evalueringsrapporter

Til toppen