Miljørettet utviklingssamarbeid

Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid angir fire tematiske satsingsområder for norsk bistand; biomangfold og naturressursforvaltning, vann og sanitær, klima og ren energi og miljøgifter.

Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal bli et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid.
Oljespill i Nigerdeltaet. Foto: UDFor å følge opp dette lanserte regjeringen i juni 2006 Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid. Siden lanseringen av planen er bevilgningene til miljørettet bistand økt betraktelig. Handlingsplanen angir fire tematiske satsingsområder for norsk bistand; biomangfold og naturressursforvaltning, vann og sanitær, klima og ren energi og miljøgifter.

Miljørettet utviklingssamarbeid: bakgrunn

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

Om satsingsområdene i regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

Rio+20: FNs toppmøte om bærekraftig utvikling

Artikkel Sist oppdatert: 17.02.2012

Den store FN-begivenheten i 2012 er Rio+20 - FNs konferanse om bærekraftig utvikling. Målet er å få verdens toppledere til å bli enige om hvordan sosial og økonomisk utvikling best forenes med miljøhensyn.

Solheim fornøyd med G8s klimaløfter

Nyhet Dato: 09.07.2009

- Det er enormt gledelig at verdens mektigste ledere slutter seg til innsatsen for å bevare verdens regnskoger, sier en fornøyd miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge gir 25 millioner kroner til klimatiltak i tropisk skog

Nyhet Dato: 07.07.2009

Norge gir 25 millioner kroner til Den internasjonale organisasjonen for tropisk tømmer. Pengene skal styrke organisasjonens innsats for å redusere klimagassutslipp fra skog og gi bedre livsvilkår til mennesker som lever av skogene i utviklingsland.

Produksjon av biodrivstoff ikke uproblematisk

Nyhet Dato: 09.07.2007

Økt produksjon av biodrivstoff som en mer klimavennlig energikilde kan ha betydelige negative konsekvenser, spesielt for fattige land, viser en ny rapport fra Econ Analyse. - Vi må jobbe internasjonalt for å finne måter å redusere de uheldige sidene ved produksjon av biodrivstoff på i framtida, sier utviklingsminister Erik Solheim.

Norge bidrar til økt energieffektivisering i fattige land

Nyhet Dato: 27.06.2007

Mer energieffektive bygninger i Kina, forbedring av gatelys i India, flere solcellepanel i Brasil. Det er noen av prosjektene det norskstøttede Partnerskapet for fornybar energi og energieffektivitet (Reeep) nå går inn med penger i.

UD finansierer ny storsatsing i Amazonas

Nyhet Dato: 18.04.2007

Utviklingsminister Erik Solheim har underskrevet en samarbeidsavtale med Regnskogfondet. Avtalen representerer den største norske støtten noen gang til regnskogsbevaring i Amazonas.

Miljø og bærekraftig utvikling

Artikkel Sist oppdatert: 31.05.2009

Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling har en koordinerende rolle i departementet på miljøområdet. Dette skjer bl.a. gjennom budsjettprosessen, arbeidet med miljøomtalen og gjennom utstrakt samarbeid med andre avdelinger i UD i arbeidet med ulike internasjonale prosesser og behandling av prosjektstøtte.

UN-HABITAT og norsk utviklingspolitikk

Brosjyre/veiledning Dato: 14.12.2005

UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme) leder koordinering av alle bosettingsaktivitetene i FN-systemet.

Norsk støtte til kartlegging av miljøødeleggelsene i Libanon

Pressemelding Dato: 26.09.2006

Libanesiske myndigheter har anmodet FNs miljøprogram (UNEP) om å kartlegge miljøødeleggelsene som følge av krigshandlingene i Libanon. Utenriksdepartementet har bevilget 5 mill. kr. til dette arbeidet. (26.09.06)