Rio+20: FNs toppmøte om bærekraftig utvikling

Oppdatert desember 2011

Den store FN-begivenheten i 2012 er Rio+20 - FNs konferanse om bærekraftig utvikling. Målet er å få verdens toppledere til å bli enige om hvordan sosial og økonomisk utvikling best forenes med miljøhensyn.

Store fremskritt har skjedd siden den historiske Rio-konferansen i Brasil i 1992. Samtidig er diskusjonen om hvordan man kan skape bærekraftig utvikling fortsatt høyaktuell. De siste tjue årene har verden blitt rikere og flere millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom. Samtidig har utviklingen hatt negative konsekvenser i form av miljøødeleggelser og klimaendringer. Forskjellene mellom fattige og rike har økt. 1,4 milliarder mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom.

- Norge er opptatt av at Rio+20 skal bli en suksess, med håndfaste resultater. Det haster med å komme til en global enighet som sikrer fattige lands rett til økonomisk vekst og velferdsutvikling, samtidig som vi tar hensyn til klimaet og naturen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Under konferansen i Rio 22.-24. juni 2012 står to viktige temaer sentralt:

Det første er grønn økonomi innenfor rammen av bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Temaet handler om hvordan vi kan bekjempe fattigdom og skape økonomisk utvikling samtidig som vi tar vare på miljøet.

For det andre skal Rio+20 ta opp organiseringen av FNs arbeid for bærekraftig utvikling under overskriften ”det institusjonelle rammeverket for bærekraftig utvikling”. Viktige diskusjonspunkter er mulig reform av FNs miljø- og bærekraftsorganer, herunder FNs miljøorganisasjon (Unep) og Kommisjonen for bærekraftig utvikling (CSD).

Kontaktinformasjon i Utenriksdepartementet: rio2012@mfa.no

Lenker: