Euro-afrikanske migrasjonskonferanser

To euro-afrikanske konferanser om migrasjon og utvikling ble avholdt i 2006. Den første i Rabat i Marokko i juli og den andre i Tripoli i Libya i november.

To euro-afrikanske konferanser om migrasjon og utvikling ble avholdt i 2006. Den første i Rabat i Marokko i juli og den andre i Tripoli i Libya i november. Les oppsummeringer, sluttdokumenter og aksjonsplaner fra konferansen i Rabat og i Tripoli.