FN-resolusjon om migrasjon

FNs 62. generalforsamling (2. komite) har vedtatt en migrasjonsresolusjon.

FNs 62. generalforsamling (2. komite) har vedtatt en migrasjonsresolusjon. Resolusjonen går ikke så langt som Norge ønsket med å sette migrasjon og utvikling på dagsorden i FN, men anerkjenner likevel Belgias initiativ om et globalt migrasjonsforum i 2007 som oppfølging av FNs høynivådialog for migrasjon og utvikling i september 2006. Resolusjonen går videre inn for opprettelsen av Global Migration Group i Geneve og oppfølging på FNs 63. generalforsamling.