Høringsmøter med det sivile samfunn

I arbeidet med en politikkutforming om migrasjon og utvikling ønsker Utenriksdepartementet å knytte seg til det sivile samfunnet. Høringsmøter er avholdt med norske organisasjoner og organisasjoner for innvandrermiljøene.

I arbeidet med en politikkutforming om migrasjon og utvikling ønsker Utenriksdepartementet å knytte seg til det sivile samfunnet. I september 2006 inviterte UD til høringsmøter, først med norske organisasjoner, senere med organisasjoner for innvandrermiljøene. Nedenfor følger oppsummeringer fra møtene.

Høringsmøte med norske organisasjoner 01.09.06

Høringsmøte med innvandrerorganisasjoner 01.09.06