Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norfund

Norfund – Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - ble opprettet av Stortinget i 1997 som et statlig eid investeringsselskap.

Norfund er et sentralt virkemiddel i norsk utviklingspolitikk, og skal kombinere hensynet til lønnsomhet med det overordnede målet om å fremme bærekraftig utvikling.

Gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter, særlig innen fornybar energi, finansinstitusjoner og landbruk, og overføring av kunnskap og teknologi bidrar Norfund til økonomisk utvikling og lønnsomme, bærekraftige arbeidsplasser i fattige land som ellers ikke ville blitt etablert. Norfund investerer i oppstart av nye bedrifter og ekspansjon og modernisering av eksisterende.

Ved utgangen av 2015 hadde Norfund en avtalefestet portefølje på 15,2 milliarder kroner. 

Norfunds hjemmeside.